Trwa generowanie strony

Adres do korespondencji:

WIRS Jerzy Józef Wiśniewski
ul. Węgierska 69
15-616 Białystok-Krupniki
(tel./fax: 085 664 33 73)

Baza firmy znajduje się:

15-532 Białystok
ul. Wiewiórcza 111A
(tel./fax: 085 662 68 54)

Dane firmy:

WIRS Jerzy Józef Wiśniewski
15-616 Białystok-Krupniki
ul. Węgierska 69
NIP: 758-000-40-46
Regon: 050379058
tel./fax 85-662-68-54 lub 085-664-33-73
Jerzy Wiśniewski 602-12-90-02
e-mail: wirs@wp.pl

Autor projektu